Standpunten

Wij staan voor:

  1. Betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren.
  2. Een gezonde, leefbare stad met een groen buitengebied.
  3. Schone wijken waar bewoners zich veilig voelen.
  4. Duurzaamheid met aandacht voor de sociale kant van de energietransitie.
  5. Een autoluwe binnenstad, goed openbaar vervoer en ruimte voor de fiets.
  6. Meer mensen aan het werk, goed onderwijs en (indien nodig) passende ondersteuning.
  7. Een stad waar mensen naar elkaar omzien, vrijwilligers gewaardeerd worden en (kleinschalige) initiatieven steun ontvangen.
  8. Goede en betaalbare zorg, zo dichtbij mogelijk, met veel aandacht voor preventie.
  9. Sportmogelijkheden voor iedere Dordtenaar en waardering voor cultuur.
  10. Een stabiel en transparant bestuur, financieel betrouwbaar.