Besturen

De lokale besturen van de ChristenUnie en SGP ondersteunen en inspireren de fractie en de wethouder, houden contact met de leden en voeren campagne. 

ChristenUnie-bestuur

Sinds juni 2022 leidt Peter van Meppelen Scheppink het ChristenUnie-bestuur met enthousiasme. Naast Peter staan Clarie van Veelen (secretaris), Manfred Tjapkes (penningmeester), Bas Breekveldt (algemeen bestuurslid) en Gertjan van der Molen (algemeen bestuurslid).

SGP-bestuur

Sinds november 2017 leidt Adriaan Smitsman het SGP-bestuur met passie. Naast Adriaan staan Pieter Pons (penningmeester), Gerjan Rijneveld (1e secretaris),  Hans Krijgsman (algemeen bestuurslid) en Harry Vuijk (algemeen bestuurslid).