Motie ‘Meer preventie bij relatieproblemen’

Eline.jpg
Eline crop.jpg
Door Eline Nieuwland op 10 juli 2024 om 15:06

Motie ‘Meer preventie bij relatieproblemen’

De laatste vergadering voor het reces werd afgesloten met stemmingen over moties met zeer diverse onderwerpen. Meestal spreken we over een specifiek thema, zoals dierenwelzijn of mobiliteit, maar bij de Perspectiefnota kan alles wat geld kost in bespreking worden gebracht. 

Afgelopen dinsdag werd onze motie ‘Meer preventie bij relatieproblemen’ aangenomen. Iets waar we heel dankbaar voor zijn, want elke relatie die we daarmee kunnen redden is winst. Graag willen we jullie meenemen in hoe de motie tot stand is gekomen.  

Het is midden in de winter als Robert en Eline op de fiets naar de Binnen Kalkhaven gaan om daar een gesprek te voeren met het Adviespunt Scheiden Kind en Ouderschap (SKO). Dit adviespunt is een aantal jaren geleden opgericht (naar aanleiding van een motie van ChristenUnie/SGP) met als doel vechtscheidingen, met alle gevolgen van dien, te voorkomen. Je kunt bij het adviespunt kosteloos je vragen stellen en er is een team van professionals met onder andere een maatschappelijk werker, een familiemediator, een pedagoog en een juridisch adviseur beschikbaar.

Buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht is in oktober 2023 gestart met een relatieloket waar het SKO samen met Stichting De Vluchtheuvel advies geeft bij relatieproblemen en echtscheiding. Deze uitbreiding past heel goed bij onze visie op relaties. Als er een mogelijkheid is op herstel, dan is het het waard om daarin te investeren. Het SKO heeft hun eerste ervaringen met ons gedeeld.

Enkele maanden later hadden we een gesprek met Stichting De Vluchtheuvel om van hen meer te horen over de samenwerking en waar volgens hen winst te behalen valt op relatiegebied. Dit gesprek hebben we gezien als een aansporing om ook in Dordrecht meer in te zetten op het versterken van relaties en het voorkomen van relatieproblemen, omdat dit heel veel leed kan voorkomen.

De bespreking van de Perspectiefnota (in veel plaatsen worden dit de algemene beschouwingen genoemd) vonden we een goed moment om een motie in te dienen om van het ‘echtscheidingsloket’ ook een ‘relatieloket’ te maken. In eerste instantie kwam er veel kritiek op de motie. Mensen zouden worden gepamperd, het is betuttelend, dit is geen taak van de gemeente, mensen moeten toch zelf weten als ze uit elkaar gaan, enz.

Zowel in het raadsdebat als in de daaropvolgende commissievergadering hebben we geprobeerd de andere fracties van het nut en de noodzaak te overtuigen. Een relatieloket openen bleek een brug te ver, daarom hebben we de motie aangepast. Het college wordt opgeroepen om de bestaande initiatieven beter voor het voetlicht te brengen en te onderzoeken of het nuttig is om de taak van het Adviespunt SKO uit te breiden naar hulp bij relatieproblemen, zodat het adviespunt niet alleen hulp kan bieden bij echtscheiding, maar ook advies kan geven op het voorkomen van conflicten en het versterken van relaties. 

Lang bleef onduidelijk of andere fracties de gewijzigde motie wel zouden steunen. Maar gelukkig: hij werd met 24 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. We hopen dat deze motie mag leiden tot het voorkomen van echtscheiding. Elke relatie die hiermee geholpen wordt is winst. 

We hopen je op deze manier mee te nemen in het politieke proces, leidend tot een dergelijke motie. Dat vraagt soms om een lange aanloop, huiswerk, lobbyen en bijsturen, maar levert zoals deze week ook mooie resultaten op.

De aangenomen motie lees je hier.