Eline Nieuwland

Ik ben Eline Nieuwland-van den Bosse, 30 jaar, en samen met mijn man Hans en zoontje Boaz van bijna twee woon ik in het mooie dorpse Dubbeldam. Ik werk bij het ministerie van Financiën en houd me daar o.a. bezig met de Algemene financiële beschouwingen, de Miljoenennota en het Belastingplan.

Als vrijwilliger zet ik me in als penningmeester van CBR Effata, een stichting die werkzaam is in Nigeria en Guinee-Bissau en als doel heeft om mensen met een beperking een volwaardig leven te geven. 

Mijn favoriete plek in Dordrecht is het Groothoofd. Misschien zijn het mijn Zeeuwse roots, maar van de combinatie van water en historische panden word ik heel blij. Ik sta op de CU-SGP lijst omdat deze partij staat voor christelijke, betrouwbare, eerlijke politiek. Daarnaast heb ik ruim vijf jaar als financieel beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de SGP gewerkt, waar mijn belangstelling voor de politiek verder is gegroeid.

Dordrecht staat de komende jaren voor een grote woningbouw- en verduurzamingsopgave. Er moeten voldoende kwalitatief goede woningen gebouwd worden. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad. Dat is goed voor het klimaat, de portemonnee en het woongenot.

E-mail: elinevdbosse@gmail.com