Perspectief op 2025 - woordvoering

IMG_6546.jpg
Leen crop.jpg
Door Leen Struijk op 18 juni 2024 om 16:30

Perspectief op 2025 - woordvoering

Deze week is het tijd voor de bespreking van de Perspectiefnota in de gemeenteraad, ook wel kadernota of voorjaarsnota genoemd. De Perspectiefnota blikt vooruit op de begroting van 2025. Waar moeten we extra investeren? Wat moet er worden bijgesteld? Waar moeten de bezuinigingen vallen? Tijdens de bespreking van de perspectiefnota heeft elke fractievoorzitter een woordvoering. Zo ook ons raadslid Leen Struijk namens de fractie ChristenUnie-SGP.

Lees hier de woordvoering die is voorgedragen tijdens de raadsvergadering van 18 juni 2024. In de woordvoering is te lezen dat we tijdens deze raadsvergadering twee moties indienen:
- Motie die oproept tot het aanmerken van meer vuurwerkvrije zones in onze stad
- Motie die oproept tot het instellen van een Relatieloket ter versterking van gezinnen en relaties in Dordrecht

Voorzitter. Er gebeurt veel in de wereld wat ons zorgen baart. Dat is elk jaar zo maar de verschrikkingen lijken nu wel over elkaar heen te buitelen en er komt geen einde aan. Neem allereerst aan de oorlogen die dagelijks in het nieuws zijn. Dan zijn er conflicten waar je minder over leest maar die daarom niet minder erg zijn. Bijvoorbeeld Zuid-Soedan waar miljoenen mensen op de vlucht zijn en al honderdduizenden slachtoffers vielen. Congo waar minstens 120 verschillende strijdgroepen actief zijn, vanwege de zo gewenste bodemschatten. Meerdere landen kampen met overstromingen, andere juist met ongewoon hoge temperaturen. En in ons eigen land lijkt de herfst 9 maanden te duren wat veel mensen chagrijnig maakt maar voor de landbouw en de natuur ook grote gevolgen heeft. Dit alles doet me denken aan wat ongeveer 2000 jaar geleden opgeschreven werd door de apostel Paulus dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Het gaat niet goed met de wereld!

Voorzitter. Als we met het voorgaande in ons achterhoofd de perspectiefnota lezen vallen onze problemen wel mee. Ruim 20 miljoen per jaar ombuigen en we zijn er. Helaas, zo eenvoudig is het nu ook weer niet want ombuigingen hebben gevolgen, raken mensen en kunnen (veel) pijn veroorzaken. Vandaar dat we over elke maatregel goed moeten nadenken en daarom ook tijd nodig hebben. Gelukkig is die tijd er want de echte problemen ontstaan pas in 2026.

Voorzitter. In de perspectiefnota worden uiteraard veel bedragen genoemd, laten we echter nooit vergeten dat in vrijwel alle gevallen achter die grote getallen mensen schuilen en menselijk leed. Er gaat veel geld naar kwetsbare inwoners, maar als we daar in gaan snijden zonder naar de impact te kijken vergroten we het leed en dat wil toch niemand. Mogelijk zijn er alternatieve oplossingen te bedenken die uiteindelijk geld besparen. Neem bijvoorbeeld Jeugdhulp. Daar worden miljoenen aan besteed. Dat betekent dat er veel jongeren zijn met (grote) problemen en veel ouders met (grote) zorgen. Wat zou het mooi zijn als we daar verandering in kunnen aanbrengen. Een stabiel gezin is voor een kind een fijne plek. Helaas zijn niet alle gezinnen/relaties stabiel, vandaar dat Dordrecht een Adviespunt SKO (scheiden, kind en ouderschap) kent. Wij zouden graag ook hulp bieden aan ouders die hun relatieproblemen willen aanpakken of voorkomen en wel door te zorgen dat het “echtscheidingsloket” ook een relatieloket wordt. Daar dienen we dan ook een motie voor in.

Een ander punt betreft het programma Levendig, Leefbaar en Veilig. Net als veel andere steden kent Dordrecht een vuurwerktraditie, een traditie die velen koesteren. Helaas nemen signalen van overlast en zorgen rondom vuurwerk toe. Om die reden zien wij graag de vuurwerkvrije zones in onze stad uitgebreid. Ervaring leert dat ze daadwerkelijk effect hebben. Om dit te bereiken dienen we een motie in.

Voorzitter. Ik ga afronden. Wie in de media de reacties leest op wat het college of de raad besluit ontmoet vrijwel uitsluitend negativiteit. Creëren we ergens parkeerplaatsen dan zijn het er altijd te weinig. Verdwijnen er parkeerplaatsen dan zijn het er altijd teveel. Bouwen we een brug dan is die te duur en beoogde veiligheidsmaatregelen maken de situatie alleen maar onveiliger. Je zou er moedeloos van worden. Dat is niet nodig want de vraag is of de reacties het juiste beeld geven. Ik herinner me uit mijn werkzame leven dat er heel wat gemopperd werd op de directie en zelden kwam een leerling me meedelen dat ik zo’n leuke en goede les gegeven had, wel dat het saai was! Maar…als er een kwaliteitsonderzoek gedaan werd bleek dat vrijwel iedereen best tevreden was over de directie. En als ik een 360 graden feedback onderzoek onder mijn leerlingen  moest doen deed de uitkomst mij altijd blozen, zo positief waren ze. Zou het mbt de gemeente Dordrecht  anders zijn? Neemt niet weg dat onze taak niet gemakkelijk is en de verantwoordelijkheid groot.                        

Voorzitter. Als ChristenUnie-SGP hopen we dat we in de komende periode als college en als raad gezamenlijk optrekken, de Bijbel zegt (Markus 3:25);
als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. 

Dus voorzitter, we moeten het samen doen, maar dan nog zal het niet eenvoudig zijn. Daarom bidden wij u, het college en al de collega’s van de raad wijsheid toe. Ik dank u.