Jeuk van christelijke identiteit in de raad

Jong-Dordt-moet-werk-in-Lijnbaangebied-stoppen.jpg
Robert crop.jpg
Door Robert de Heer op 8 februari 2024 om 20:25

Jeuk van christelijke identiteit in de raad

Afgelopen dinsdag ontstond er een bijzonder debat in de gemeenteraad. We dienden samen met onder andere het CDA en Fractie van Waardhuizen een motie in om niet de stekker uit het jongerenwerk van Jong Dordt op het Houthavenplein te trekken. De motie riep op om op zoek te gaan naar financiën voor de komende tijd. Niet per se voor onbepaalde tijd, maar wel tótdat we in de commissie met elkaar hebben kunnen spreken over de toekomst van dit soort jongeren- en kinderwerk in de stad. De motie werd met 19-17 aangenomen. Een uitstekend resultaat, maar niet de reden voor dit bericht. 

Tijdens het debat ontstond er een opvallend gesprek. Opeens kwam de christelijke identiteit van Jong Dordt als organisatie ter discussie te staan in plaats van de financiën. Sommige raadsleden spraken van ‘jeuk’ die ze kregen bij organisaties met dit soort ‘zendingsdrang’. Verschillende raadsleden waren tijdens het debat enthousiast aan het googelen geslagen en zagen dat het werk van Jong Dordt vanuit Youth for Christ is ontstaan. Spontaan ontstonden er zorgen. Ons werd op het hart gedrukt dat we toch echt een scheiding van kerk en staat hebben in ons land. Een bijzondere opmerking wanneer je beseft dat die scheiding natuurlijk niet betekent dat een organisatie geen ‘identiteit’ mag hebben. 
 
Zeker, Jong Dordt doet haar werk vanuit een christelijke geloofsidentiteit, maar niet met ‘bekeerachtig werk’ zoals sommigen het bestempelden. Hun activiteiten zijn ondergebracht bij Samen Dordt en bijvoorbeeld niet bij de meer missionaire organisatie Missie Dordt. Als fractie staan we natuurlijk achter missionair werk in de stad, maar daar is in dit geval geen sprake van. Wat zonde dat termen als evangelisatie, missionair en geloofsidentiteit erg makkelijk door elkaar werden gebruikt waardoor het debat flink vertroebeld raakte.  
 
Vooral erg jammer dat sommigen in de raad jeuk krijgen van een christelijke geloofsidentiteit als driver bij een organisatie. Stel je toch eens voor dat alle organisaties in onze stad die vanuit een christelijke geloofsovertuiging werken zouden stoppen. De Hoop, Het Leger des Heils, stichting Present, al het diaconale werk vanuit de kerken, Schuldhulpmaatje, en ga zo maar door. Een christelijke geloofsovertuiging is een drijfveer en inspiratie voor ongelofelijk veel belangrijk en onmisbaar werk in de stad. Laten we hopen dat er ooit enthousiasme en waardering op de plaats van die jeuk zal komen.