STOMP: op weg naar een nieuwe mobiliteitsvisie

Vervoer.jpg
Rik crop.jpg
Door Rik van der Linden op 7 december 2023 om 13:56

STOMP: op weg naar een nieuwe mobiliteitsvisie

Dordrecht heeft een stevige groeiambitie. De komende jaren worden er duizenden huizen bijgebouwd in het centrum, de Spoorzone, en op allerlei andere plekken in de stad. Op deze wijze groeit de stad naar ongeveer 140.000 inwoners. Tegelijkertijd willen we meer ruimte maken voor groen in de stad, voor speelplekken, bezoekers aan de binnenstad, enz. Al deze ontwikkeling vindt plaats binnen de bestaande stad. Om te voorkomen dat de stad dichtslibt moeten we dus anders omgaan met de mobiliteit in en rond Dordrecht. 

Om ruimte te houden voor alle bewoners en bezoekers, en tegelijkertijd te werken aan een leefbare stad, leggen we meer dan voorheen de nadruk op andere vormen van mobiliteit, naast de (eigen) auto. Hiervoor hanteren we het STOMP-principe. Dit gaat ervan uit dat waar mogelijk de wijze van vervoer die de minste ruimte vraagt het eerst wordt toegepast: Stappen, Trappen (fietsen), Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (deelvervoer), Personenauto. Oftewel: STOMP. Op deze manier geven we lucht aan de groei van de stad. 

Onlangs heeft de gemeenteraad een aantal leidende principes vastgesteld om dit STOMP-principe te hanteren. Op de belangrijkste doorgaande wegen blijft de auto in de voorrang. Denk hierbij aan de Laan der VN of aan de Oranjelaan/Merwedestraat. Op andere plekken krijgen vooral de fietsers en de voetgangers de ruimte, bijvoorbeeld in het centrum. We stimuleren deelvervoer en OV, en leggen ook een netwerk van fietsroutes aan in de stad. Tegelijkertijd herverdelen we de parkeerruimte in de stad, met meer parkeerruimte aan de rand van de binnenstad, en pendelbusjes tussen deze 'hubs' en het centrum. 

Onze fractie heeft steun uitgesproken voor het nieuwe beleid, en heeft onder meer aandacht gevraagd voor oplaadpunten voor de elektrische fiets, en ook voor meer ruimte voor de bakfiets. Volgend jaar wordt de nieuwe mobiliteitsvisie aangeboden aan de gemeenteraad.