De Dordtse kerkenvisie

Kerkenvisie 2.png
Rik crop.jpg
Door Rik van der Linden op 1 december 2023 om 13:08

De Dordtse kerkenvisie

Dordrecht heeft in de loop van meer dan 800 jaar stadsgeschiedenis tientallen kerken, kloosters, en andere religieuze gebouwen gekend. Op dit moment zijn daar nog 40 stuks van over (daarnaast zijn er natuurlijk veel gebouwen in gebruik als gebedshuis die daar oorspronkelijk niet voor gebouwd zijn). Daar zitten hele bekende, iconische gebouwen bij, zoals de Grote Kerk en de Augustijnenkerk. Maar ook minder bekende, en toch heel karakteristieke kerkgebouwen, zoals de Petruskapel op de Staart, of de Lydiakerk aan de Rijksstraatweg. 

De afgelopen decennia zijn veel kerkgenootschappen en plaatselijke gemeentes gekrompen in ledenaantal. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel kerkgebouwen een andere bestemming gekregen; bijvoorbeeld als woonhuis, winkel of bedrijfsgebouw. Het komt ook voor dat kerken worden gesloopt. Veel kerkelijke gemeentes zijn gekrompen, maar het komt ook nog steeds voor dat kerken op zoek gaan naar een groter gebouw. En er komen ook nog steeds nieuwe geloofsgemeenschappen bij. Alleen deze eeuw al zijn er in Dordrecht vijf nieuwe kerkgebouwen en moskeeën gebouwd. 

Dit was enkele jaren geleden aanleiding om vanuit het rijk geld beschikbaar te stellen voor het opstellen van een kerkenvisie. In de gemeenteraad is – door middel van een door ChristenUnie-SGP en D66 ingediende motie – aangedrongen op het opstellen van een Dordtse kerkenvisie. Daar is in de afgelopen anderhalf jaar hard aan gewerkt. Onlangs werd het eerste exemplaar uitgereikt. Een overzicht van het bestaande religieuze erfgoed, waarin ook duidelijk wordt beschreven hoe we om kunnen gaan met het gegeven dat kerken krimpen en groeien.

Met de Dordtse kerkenvisie leggen we een belangrijk stuk van de Dordtse (kerk)geschiedenis vast. En, net zo belangrijk: we proberen in goed overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen te voorkomen dat gebouwen buiten gebruik raken of worden gesloopt. Bijvoorbeeld door tijdig op te merken dat een gebouw te groot wordt voor een krimpende gemeente, of dat een gemeenschap op zoek is naar een nieuw of groter pand. Zo geven we de kerken en andere gebedshuizen door aan volgende generaties.

Download hier de kerkenvisie.

Bijlagen