André Droog

Mijn naam is André Droog, 54 jaar en samen met mijn vrouw Esther en onze drie kinderen woon ik in de wijk Sterrenburg II. In het dagelijks leven werk ik inmiddels dertig jaar in de chemie, voor de bedrijven DuPont en Chemours, als vertaler Frans, als informatiespecialist en als auditor procesveiligheid.

Ik heb mezelf beschikbaar gesteld om actief te zijn in de fractie met als doel me in te zetten voor betrouwbare, eerlijke politiek in ons mooie Dordrecht. Ik vind het waardevol vanuit christelijke principes de gemeenschap te dienen en iets terug te doen voor de stad, waar ik al sinds mijn kindertijd woon.

Het thema dat me na aan het hart ligt, is de veiligheid en leefbaarheid van Dordrecht. Het is nodig om te investeren in de leefbaarheid van álle wijken. Wijken die schoongehouden worden en waar voldoende en ook goed onderhouden groen is, maar ook met voldoende speelmogelijkheden voor kinderen. Waar kansenongelijkheid bestreden wordt en waar aandacht is voor de manier waarop bewoners met elkaar samenleven. Dat vraagt om een zichtbare en aanspreekbare overheid, die weet wat er speelt en snel reageert op signalen vanuit de wijk.

Graag wil ik me inzetten voor een duurzame, veilige leefomgeving en voor een gemeentebestuur dat dicht bij de mensen staat, bereikbaar en aanspreekbaar is. Onze samenleving moet een sámenleving zijn, waarin iedereen een plaats heeft. Samen met de fractie wil ik mij inzetten voor Dordrecht als een stad waar iedereen meetelt, veilig kan leven en goed kan opgroeien.

E-mail: fakdroog@tiscali.nl